CEO Thabidu học Phật trong cuộc sống và kinh doanh

Rate this post
Hồ Hữu Thái – CEO Thabidu Company chia sẻ: “Bằng tất cả lòng thành kính, sự tôn nghiêm. Người đã dậy con thật nhiều giá trị của cuộc sống, dậy con hiểu dc cốt lõi của Kinh Doanh. Bao năm qua, điều con mong vẫn chưa thành, nay duyên đã đến, Con thỉnh Người và đặt ở đây. Để lấy GIỚI NGHIÊM làm Luật cho chính bản thân con và tất cả mọi người đến với con, kể cả khách hàng, đối tác.”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
ceo thaiaiti hoc phat buddha

Rate this post

Bài liên quan

Zubi Cloud

21 / 100 Powered by Rank Math SEO Tháng 12/2020 Thabidu chính thức công bố

Previous
Next