Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật  này áp dụng cho các Dịch vụ chủ quản bởi Công ty Thabidu Việt Nam, dưới tên miền chính thức www.thabidu.com và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Thabidu, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. Công ty Thabidu có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.thabidu.com Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Công ty Thabidu Việt Nam.

gioi thieu 83084

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website www.thabidu.com thuộc bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Thabidu Việt Nam.
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của Công ty Thabidu Việt Nam cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; Không chỉnh sửa Nội dung. Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Thabidu Việt Nam. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.thabidu.com

gioi thieu 17061

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và Thabidu . Thabidu không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào trang ưeb của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. Thabidu khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, Thabidu cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của Thabidu và không tiết lộ cho bên thứ ba. Thabidu chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng Thabidu khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

Previous
Next