Công ty Thabidu ra mắt hệ quản trị WordPress riêng

Mới đây ngày 16/6/2016 Công ty thabidu chính thức cập nhật hệ quản trị nội dung cho WordPress, được fix và hoàn thiện trên phiên bản WordPress mới nhất 4.3

Screenshot (7) copy Screenshot (8) copy

 

Chúng tôi còn cập nhật lên các phiên bản mới hơn để phục vụ trải nghiệm của khách hàng khi thiết kế WordPress tại Công ty thabidu