Dự án thiết kế Website cho báo phụ nữ Evaone.net

Công ty thabidu thực hiện dự án thiết kế Website cho báo phụ nữ Evaone.net. Website được thiết kế trên nền tảng Wordpress chuyên nghiệp. Sử dụng công nghệ mới nhất HTML5, CSS3
Website được thiết kế Reponsive tương thích với mọi thiết bị lướt Web. Bạn có thể truy cập Website bằng iphone, ipad, laptop,…

– Trang Web được Công ty thabidu thiết kế chuyên nghiệp gồm nhiều modun cho nhiều trang khác nhau.

Chúng tôi luôn cố gắng mong muốn mang đến cho khách hàng những thiết kế thực sự có giá trị!