Tết Đinh Dậu khai trương đầu năm Thabidu Web và Thabidu Studio

Hôm nay tại văn phòng Công ty Thiết kế websiteNgày mùng 10 Tết Đinh Dậu (Là ngày 02/06/2017) cúng khai trương đầu năm Công ty thabiduthabidu Studio
Mong cho 1 năm 2017 mưa thuận gió hoà và thực hiện thành công các dự án mới.

cung-le-khai-truong-cty-tha cung-le-khai-truong-cty dsc_0021