Thabidu picnic nghỉ lễ ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2016

Công ty thabidu tổ chức picnic nghỉ lễ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2016 tại Công Viên Hòa Bình trên đường Phạm Văn Đồng, Cổ nhuế