ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế web báo giaitriexpress

Sau khi ký hợp đồng và bàn giao hoàn thiện website báo điện tử Alotintuc do Anh Kelvin Huynh chịu trách nhiệm và là chủ nhân. Sự hợp tác tốt đẹp giữa Công ty ThaiAiTi và Alotintuc đã diễn ra thành công.

Sau đó 1 tuần, Công ty ThaiAiTi lại tiếp tục ký kết hợp đồng xây dựng hệ thống báo điện tử trực tuyến Giaitrexpress.com. do Anh Thái Bình Vũ đến từ Công ty TNHH – Truyền Thông – Giải Trí – Minh Nguyên