ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế web Huyện Đoàn Hậu Lộc - Thanh Hóa

ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế web Huyện Đoàn Hậu Lộc – Thanh Hóa

Công ty ThaiAiTi đã thực hiện hợp tác ký hợp đồng thiết kế Website là cổng thông tin điện tử cho Huyện Đoàn Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

 

Công ty thabidu thực hiện dự án thiết kế Web cập nhật thông tin cho Huyện Đoàn Hậu Lộc – Tỉnh Thanh Hóa.
Với yêu cầu thiết kế các box tin cập nhật các hoạt động về Huyện Đoàn, thanh niên và con người Huyện Hậu Lộc, chúng tôi đã lên ý tưởng thiết kế dạng 3 cột.

Bài liên quan

Xem Vui Lắm

Dự án Phim Full HD, Nghe nhạc Cover, clip hai, kenh video, clip cover, clip