ThaiAiTi ký hợp đồng thuê Cloud Server cùng báo Alotintuc

ThaiAiTi ký hợp đồng thuê Cloud Server VPS cùng báo Alotintuc, Sử dụng gói dịch vụ thích hợp cho những Website lớn, hoạt động cung cấp thông tin, thương mại điện tử, cần nhu cầu trao đổi dữ liệu lớn, số người truy cập đông và độ ổn định cũng như bảo mật cao.