Thông báo vv thay đổi thương hiệu Web5C.com thành Anbiweb.com

Với mục tiêu và chiến lược kinh doanh tổng thể, từ ngày 5/8/2019 Công ty thabidu chính thức thay đổi tên miền anbiweb.com thay thế thành anbiweb.com nhằm cung cấp đầy đủ các dịch vụ về Domain, Hosting, VPS, Web Builder, Marketing.

Chúng tôi xin thông báo để quý khách hàng được biết, mọi thông tin cũ từ web5c chúng tôi sẽ chuyển tiếp thành anbiweb.com
Xin cảm ơn !