Thiết kế Web báo điện tử alotintuc.com V1
by anbiweb - 08/11/2015

Thiết kế Web báo điện tử alotintuc.com V1

Công ty thabidu thực hiện dự án thiết kế Website cho báo alotintuc.com. Alotintuc.com được Công ty TNHH thabidu thiết kế dựa trên nền tảng Google Blogspot, Được sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML5, CSS3, Và các hiệu ứng JS làm cho Website trở nên chuyên nghiệp. Tốc độ load trang được cả thiện đáng kể, Tất cả các code được tối ưu và tinh […]