Hệ thống tòa nhà Thabidu, Văn phòng anbiweb và Trà My Media

Tháng 7/2018 Công ty Thabidu chính thức ra mắt tòa nhà Thabidu là hệ thống chuỗi kinh doanh bao gồm

Trụ sở chính đặt tại: Số 6, Ngõ 105 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam